مجله خودرو کارستان – آموزش تعمیرات و بررسی خودرو براي رفع اين صدا كه گاهي اوقات به هنگام تعويض دنده بوجود مي ايد و با عث آزار و اذيت و سلب آرامش به هنگام رانندگي ميشود كافيست اقدام زير انجام دهيد. اشتباه بعضي از رانندگان اين است كه براي رفع اين صدا دست به #روغنكاري فنر پدال و قسمت فوقاني آن مينمايند كه هيچ ارتباطي با اين موضوع ندارد . علت اين صدا به اين خاطر ميباشد كه با مرور زمان و تعويض دنده…

Source

source

توسط chaarcharkh