تیم تحریریه برنامه هفتم توسعه در هفته گذشته رونمایی شد و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار دارد. در این برنامه، بر سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش نظامی و دفاعی و همچنین مشارکت با بخش خصوصی در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو تاکید شده است. در روز شنبه هفته گذشته، لایحه برنامه پنج‌‌ساله هفتم توسعه کشور به نمایش گذاشته شد و امروز قرار است در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود.

Source

source

توسط chaarcharkh