پیشرانه – پیشرانه – بر خلاف افزایش تحرک برخی نامزدهای احتمالی تا به امروز گزینه نهایی دولت برای وزارت صمت از مپنا آمده وقرار است به زودی به مجلس معرفی شود.آیا مجلس به علی آبادی رای می دهد؟ پیشرانه – بر خلاف افزایش تحرک برخی نامزدهای احتمالی تا به امروز گزینه نهایی دولت برای وزارت صمت از مپنا آمده وقرار است به زودی به مجلس معرفی شود.آیا مجلس به علی آبادی رای می دهد؟ به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه»،

Source

source

توسط chaarcharkh