پیشرانه – پیشرانه – هنوز تکلیف خودروسازان بخش خصوصی روشن نشده است اما با توجه‌ به تاکیدات برخی نمایندگان مجلس آنها قربانیان جدید واردات خودروهای دست دوم هستند. پیشرانه -هنوز تکلیف خودروسازان بخش خصوصی روشن نشده است اما با توجه‌ به تاکیدات برخی نمایندگان مجلس آنها قربانیان جدید واردات خودروهای دست دوم هستند. به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، بیش از یک ماه است که فاطمی امین دیگر وزیر صمت نیست اما…

Source

source

توسط chaarcharkh