مجله خودرو کارستان – آموزش تعمیرات و بررسی خودرو سرپرست اورژانس استان تهران گفت: بر اثر سقوط‌پله برقی در ایستگاه مترو شهید بهشتی ۱۸ نفر مصدوم شدند که ۹ ‌نفر به مراکز درمامی انتقال یافتند. محمد اسماعیل توکلی سرپرست اورژانس استان تهران اظهار کرد: بر اثر سقوط‌پله برقی در ایستگاه مترو شهید بهشتی(ره) ۱۸ نفر مصدوم شدند که ۹ ‌نفر به مراکز درمامی انتقال یافتند. همچنین یک‌دستگاه اتوبوس آمبولانس،

Source

source

توسط chaarcharkh