سایت کارنامه لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو برای اجرا از اول تیرماه ۱۴۰۲ از سوی این شرکت منتشر گردید. لیست درج شده قیمت بهای کارخانه است و به آن مبالغ مالیات، بیمه، شماره گذاری و سایر موارد قانونی اضافه می شود. بطور مثال قیمت نهایی (مصرف کننده) پژو ۲۰۷ تیپ ۵ معادل ۳۵۳ میلیون تومان تعیین شده است. عناوین این مطلب قیمت نهایی محصولات ایران خودرو ویژه خردادماه ۱۴۰۲ با احتساب کلیه هزینه های جانبی از…

Source

source

توسط chaarcharkh