تیم تحریریه یکی از نمایندگان مجلس در گفتگویی تاکید کرد که اقدامات شورای رقابت در حوزه خودرو به هیچ وجه قابل قبول نیست و این شورا تبدیل به یک سم برای صنعت خودرو شده است. در واقع شورای رقابت امروز یکی از مشکلات بنیادی حوزه خودرو است. بابایی کارنامی افزود: شورای رقابت با تصمیمات نادرستی که گرفته است عملا اجازه نمی دهد که مصرف کننده و تولیدکننده خودرو در ارتباط مستقیم باهم باشند و به یک نهاد بازدارنده…

Source

source

توسط chaarcharkh