تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، درباره فروش دوره سوم یکپارچه خودرو اظهار کرد: “طرح فروش یکپارچه خودرو به این دو مرحله محدود نخواهد شد. با این حال، هنوز زمان دقیق شروع مرحله سوم تعیین نشده است و بعد از اتمام مرحله دوم، برنامه‌ریزی برای مرحله سوم و اجرای آن انجام خواهد شد.” به گفته وی، مرحله سوم تخصیص خودروهای شهریور ماه انجام خواهد شد. مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو افزود: “البته خودروهای…

Source

source

توسط chaarcharkh