اخیراً بیش تر خودروسازان به بهانه اضافه کردن دی لایت به برخی از محصولات‌شان، افزایش قیمت های شدیدی برای آن ها در نظر گرفته اند که موجب تعجب همه شد و ما را وادار کرد به این مسئله بپردازیم. یکی از مهم ترین استانداردهایی که به‌کارگیری آن ها اخیراً اجباری شده است، دی لایت (Day light) و پوزیشن لایت (Position Light) است که البته فعال شدن پوزیشن لایت تقریباً هیچ هزینه ای ندارد، اما دی لایت نیاز به اضافه…

Source

source

توسط chaarcharkh