سایت کارنامه البته این ادعا با ابهامات متعددی همراه است؛ دنا پلاس دقیقا با کدام محصول BMW مقایسه شده؟ آیا منظور قیمت تولید خودرو بوده، یا قیمت تمام شده یا قیمت فروش؟ بد نیست نگاهی به هزینه ساخت دناپلاس بیندازیم تا حالات مختلف را مورد بررسی قرار دهیم. قیمت کارخانه‌ای دنا پلاس در حال حاضر، یعنی در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ حدود ۳۴۹ میلیون تومان و قیمت تمام شده با احتساب کلیه هزینه‌های جانبی حدود ۴۱۰…

Source

source

توسط chaarcharkh