آخرین اخبار حوزه سلامت و بهداشت خانواده
یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
شورای دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، راه‌اندازی رشته‌های «بهداشت مدارس»، «شنوایی شناسی»، «مطالعات اجتماعی موثر بر سلامت»، «روانشناسی سلامت» و «طب فیزیکی» را مصوب کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس این مصوبات مقرر شد، رشته‌های بهداشت مدارس و شنوایی شناسی در مقطع کارشناسی، رشته های مطالعات اجتماعی موثر بر سلامت و روانشناسی سلامت در مقطع کارشناسی ارشد و رشته دستیاری طب فیزیکی در دانشگاه راه اندازی شود.
همچننی مقرر شده است دوره‌های بازآموزی توانبخشی به صورت مجازی و در چارچوب آیین نامه داخلی معاونت آموزشی در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی راه اندازی شود.
تصویب الحاق مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و سلامت در حوادث و بلایا به پژوهشکده سلامت اجتماعی و منفک شدن مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال از این پژوهشکده از دیگر مصوبات شورای دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی بود.
دوره‌های مهارتی کوتاه مدت تحقیق و فناوری ویژه اعضای هیات علمی برای ارتقا به دانشیاری و استادی، به این صورت که برای ارتقا از رتبه استادیار به دانشیاری، دوره‌های آموزشی الزامی و برای ارتقا از رتبه دانشیار به استاد این دوره‌ها غیر الزامی و به صورت تخصیص امتیاز محاسبه شود که مقرر شد جزئیات این طرح در معاونت تحقیقات و آموزش تهیه و سپس با مطرح شدن در هیات ممیزه و موافقت آن اجرایی شود.
در ابتدای جلسه شورای دانشگاه علوم توانبخشی  و سلامت اجتماعی، دکتر سیدعلی حسینی رئیس دانشگاه گزارشی از عملکرد معاونت‌ توسعه مدیریت و منابع، معاونت آموزش، معاونت تحقیقات و فناوری، معاونت دانشجویی و فرهنگی، معاونت درمان و توانبخشی، معاونت امور بین الملل مختلف در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.
انتهای پیام
source
ورزشی خبری
فرهنگی خبری
اقتصادی خبری
 
یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
Proudly powered by WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.
source

تولید محتوا
سئو سایت
شینگل
جهان خبری
اتو خبری
فرهنگی خبری
سرگرمی خبری
ورزشی خبری
اقتصادی خبری
علمی خبری
تکنولوژی خبری
آخرین اخبار حوزه سلامت و بهداشت خانواده
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط chaarcharkh