تیم تحریریه پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایط طرح عادي و جوانی جمعیت که در سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی در خرداد ماه سال جاري نسبت به انتخاب محصولات بهمن موتور اقدام نموده و اولویت ایشان تائید و پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد. متقاضیان محترم حائز شرایطی که…

Source

source

توسط chaarcharkh