اسناد به‌روز شده که توسط نیو منتشر شده‌اند حاکی از تجهیز خودروی ES6 به مجموعه باتری حالت‌جامد هستند. آن‌گونه که دیده می‌شود در صورت استفاده از این نوع باتری شعاع حرکتی خودروی برقی نیو به حدود ۹۳۰ کیلومتر می‌رسد. ویلیام لی مدیرعامل نیو می‌گوید باتری حالت‌جامد این برند در کنار سایر باتری‌های فعلی و از چند هفته دیگر در دسترس خریداران چینی خواهد بود. در باتری‌های حالت‌جامد، الکترولیت جامد که در واقع…

Source

source

توسط chaarcharkh