پس از سال‌ها انتظار سرانجام ناسا آماده انجام اولین پرواز آزمایشی هواپیمای مافوق صوت X-59 می‌شود. این موسسه اخیراً تصاویری از هواپیمای موردبحث را در لاین پرواز منتشر کرده است. تصاویر هواپیمای مافوق صوت X-59 در تأسیسات لاکهید مارتین اسکانک ورکس در کالیفرنیا منتشر شده‌اند. انتقال این هواپیما از محل ساخت به مرکز پرواز یکی از دستاوردهای زیادی است که در طول توسعه X-59 ثبت شده‌اند. مرحله بعدی توسعه محصول…

Source

source

توسط chaarcharkh