در حالی که، قیمت مایحتاج اصلی زندگی خانوار و اجاره بهای مسکن و سایر ضروریات معیشتی از نظر میزان افزایش دست کمی از بازار خودرو ندارند، به نظر می رسد دولت مردم را با واردات سر کار گذاشته است. به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وضعیت قیمت ها از مرحله تعجب، افسوس و بر هم خوردن حساب و کتاب سرپرستان خانوار به مرحله تأسف و اندوه رسیده است. در این شرایط به نظر می رسد تمام هم و غم مسئولان معطوف به تنظیم بازار…

Source

source

توسط chaarcharkh