عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: اگر آئین نامه واردات خودروهای کارکرده نهایی و اجرایی شود، هم ناترازی موجود در بازار خودرو را از بین خواهد برد و هم در بازار خودرو رقابت ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر به نوعی بازار خودرو مدیریت خواهد شد و بخشی از نقدینگی که امروز التهاب آفرین است از بین خواهد رفت. به گزارش خودروتک ، سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر واردات…

Source

source

توسط chaarcharkh