بدین وسیله به اطلاع کلیه مشتریان مرحله دوم سامانه یکپارچه شرکت مدیران خودرو با موعد تحویل زمستان 1402می رساند، از تاریخ 26 شهریور 1402 پس از دریافت پیامک اطلاع رسانی توسط شرکت مدیران خودرو، متقاضیان می توانند جهت دریافت خودرو پیش از موعد مقرر ظرف مدت 5 روز برای دریافت و تکمیل وجه دعوتنامه به صورت اختیاری به نمایندگی منتخب خود مراجعه نمایند. لازم به ذکر است منتخبین بر اساس زمان ثبت نام گروه بندی…

Source

source

توسط chaarcharkh