به گزارش صنعت ماشین،

 ابوالفضل خلخالی افزود: خصوصی‌سازی اگر به صورت صحیح انجام شود، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در مدیریت صنعت خودرو داشته باشد؛ اما اگر به صورت اشتباه صورت بگیرد، می‌تواند ثمرات منفی داشته باشد. وی گفت: در کشور‌های بزرگ دنیا که در بحث خودرو حرف برای گفتن دارند، خودروسازان دولتی هم داریم، به طوری که در کشور چین حداقل ۵ خودروساز بزرگ، دولتی هستند.

وی اضافه کرد: در خودروسازان اصلی کشور، مساله تعارض منافع وجود دارد، یعنی دخالت قطعه‌ساز در خودروسازی. اکنون قطعه‌ساز در هیات‌مدیره خودروساز نقش دارد که این تعارض منافع باید مدیریت شود. این کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروساز چه دولتی باشد و چه خصوصی، تا زمانی که این مساله تعارض منافع حل نشود، چالشی را برطرف نکرده‌ایم. وقتی این مساله حل شد، با مدیریت صحیح به سود‌آوری خواهیم رسید. بنابراین فقط خصوصی شدن راهکار حل مساله نیست.   وی با اشاره به داخلی سازی در صنعت خودرو، افزود: برای افزایش عمق ساخت داخل نیازمند سیاستگذاری صحیح هستیم تا بتوانیم میزان ساخت داخل را در کشور افزایش دهیم. برای اجرایی شدن این موضوع، وزارت صمت که در حوزه صنعت خودرو سیاستگذار اصلی است، اخیرا آیین‌نامه‌ای منتشر کرده و در آن میزان ساخت داخل محاسبه می‌شود.

source

By