تبدیل اختیاری خودرو های دیگنیتی و فیدلیتی به محصولات مدیران خودرو و کرمام موتور

پیرو ناتوانی بهمن‌موتور به ایفای تعهدات سامانه یکپارچه برای متقاضیان خرید خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی، سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی اطلاعیه‌ای منتشر کرده که طبق آن، متقاضیان نوبت‌دهی شده خودروهای…