ایده محققان ژاپنی در تشخیص سرطان لوزالمعده؛ استفاده از کرم های مخصوص

یک سایت دیگر با وردپرس فارسیدنیای متفاوت تکنولوژیمحققان ژاپنی برای اولین بار برای تشخیص سرطان لوزالمعده از نوعی کرم مخصوص استفاده کردند این کرم ها می توانند بوی سلولهای سرطانی…