به‌طور کلی کاربرد When و While را در وصل کردن دو «جمله‌واره انگلیسی» (Clause) می‌توان خلاصه کرد. از نظر گرامری When و While به عنوان نوعی «حرف ربط انگلیسی» (Conjunction) دسته‌بندی می‌شود که از هر دو برای وصل کردن دو جمله‌واره در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم. در واقع، با استفاده از When و While به ارتباط زمانی بین دو جمله‌واره اشاره می‌کنیم. با وجود شباهت‌های زیاد، When و While تفاوت‌هایی ظریفی با هم دارند. از آنجایی که When و While اغلب در زمان «گذشته استمراری» (Past Continuous) استفاده می‌شوند در این بخش از آموزش «مجله فرادرس» قصد داریم با بیانی ساده و همراه مثال‌های متعددد، به بررسی این تفاوت‌ها بپردازیم. به این منظور،‌ ابتدا در مقایسه‌ای کلی، کاربرد When و While را فارغ از زمان جمله بررسی خواهیم کرد.

در ادامه، پس از مروری بر گرامر گذشته استمراری، به طور دقیق، این تفاوت‌ها را در زمان گذشته استمراری بررسی خواهیم کرد. همچنین به جایگاه When و While و نحوه سوالی کردن آن‌ها در گذشته استمراری نیز خواهیم پرداخت. به علاوه، کاربرد When و While را به طور ملموس در مکالمه‌ای روزمره انگلیسی خواهیم دید. در انتهای مطلب نیز، برای جا افتادن و درک بهتر نکات آموخته‌شده، تمرین‌های متنوعی برای شما ارائه کرده‌ایم.

مقایسه گرامر When و While

همان‌طور که در مقدمه اشاره کردیم، اصلی‌ترین کاربرد When و While، اتصال دو «جمله‌واره» (Clause) به یکدیگر است. به عبارتی، با استفاده از When و While ارتباط زمانی بین افعال دو جمله‌واره را مشخص می‌کنیم. در این بخش از مطلب، می‌خواهیم مقایسه‌ای کلی از دو حرف ربط When و While صرف نظر از زمان جمله داشته باشیم. قبل از اینکه به بررسی تفاوت‌های کلی کاربرد When و While بپردازیم، به مثال‌های زیر توجه کنید تا با نحوه استفاده آن‌ها در جملات انگلیسی آشنا شوید.

When I wake up, I always practice yoga for a few minutes.

وقتی که بیدار می‌شوم، همیشه برای چند دقیقه یوگا تمرین می‌کنم.

We were having dinner when the power went out.

موقعی که برق رفت، در حال شام خوردن بودیم.

When I visited Paris, I went to the Louvre Museum.

زمانی که به پاریس سفر کردم، از موزه «لوور» دیدن کردم.

Emily had already left when I reached the bus stop.

وقتی که به به ایستگاه اوتوبوس رسیدم،‌ «امیلی» دیگر رفته بود.

تصویر دختری که در ایستگاه اتوبوس منتظر ایستاده است

We will go for a walk when the rain stops.

بعد از اینکه باران بند بیاید، به پیاده‌روی خواهیم رفت.

I listen to music while I do the dishes.

همزمان با اینکه ظرف‌ها رو می‌شویم، به موسیقی گوش می‌کنم.

William is texting his friend while waiting for the bus.

حین اینکه «ویلیام» منتظر اوتوبوس است، به دوستش هم پیام می‌دهد.

They laughed and shared stories while sitting around the campfire.

درحالی‌که آن‌ها دور آتش نشسته بودند، با هم خندیدند و برای هم داستان تعریف کردند.

While I was shopping, I suddenly met an old friend.

وقتی که خرید می‌کردم، ناگهان یک دوست قدیمی را ملاقات کردم.

While they are on vacation, we’ll look after their cats.

در مدتی که آن‌ها در سفر هستند، ما از گربه‌هایشان مراقبت خواهیم کرد.

 نقش دستوری when و While

When و While هر دو حرف ربط وابسته انگلیسی (Subordinating Conjunctions) هستند.به طور کلی،‌ حروف ربط وابسته، بین یک جمله‌واره مستقل و یک جمله‌واره غیرمستقل ارتباط برقرار می‌کنند و اطلاعات بیشتری به ما می‌دهند. اطلاعاتی که به طور خاص When و While در اختیار ما قرار می‌دهند، هم‌زمانی اتفاق یا عملی در جمله‌واره اول با جمله‌واره دوم است.

نکته حائز اهمیت در استفاده از حروف ربط وابسته When و While این است که اگر در ابتدای جمله قرار بگیرند، حتما بین جمله‌واره اول و دوم از «ویرگول انگلیسی» (Comma) استفاده می‌کنیم، درحالی‌که اگر پس از جمله‌واره اول بیایند، از ویرگول استفاده نمی‌کنیم. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

When I wake up, I check my phone.

I check my phone when I wake up.

وقتی بیدار می‌شوم،‌ گوشی‌ام را چک می‌کنم.

While I work, I often listen to music.

I often listen to music while I work.

معمولا هم‌زمان با اینکه کار می‌کنم، موسیقی گوش می‌کنم.

تصویر ساعتی که روی یک پاتختی قرار دارد

مقایسه کاربرد When و While

همان‌طور که گفتیم When و While ارتباط زمانی بین دو عمل یا اتفاق از دو جمله‌واره را مشخص می‌کنند. اما در کاربرد When و While تفاوت‌هایی وجود دارد که در این بخش مطلب از «مجله فرادرس» قصد داریم آن‌ها را بررسی کنیم.

  • وقتی دو «عمل مجزا» (Single Action) هم‌زمان یا با فاصله کمی از هم اتفاق می‌افتند، از When استفاده می‌کنیم. «عمل مجزا» (Single Action) به عملی می‌گویند که در یک نقطه زمانی مشخص آغاز می‌شود و پایان می‌گیرد. به عبارتِ‌ دیگر، عمل مجزا ادامه‌دار نیست و برای توصیف آن از زمان‌های استمراری استفاده نمی‌کنیم. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

When I see her, I always smile.

وقتی که او را می‌بینم، لبخند می‌زنم.

He called me, when he had finished his work.

او بلافاصله بعد از اینکه کارش را تمام کرد، به من زنگ زد.

I loved history when I was at school.

وقتی در مدرسه بودم، عاشق تاریخ بودم.

  • وقتی دو «عمل پیوسته» (Continuous Action) هم‌زمان اتفاق می‌افتند از While استفاده می‌کنیم و استفاده از When در چنین مواقعی رایج نیست. عمل پیوسته عملی است در حال، گذشته یا آینده به صورت ادامه‌دار انجام می‌شود. بدیهی است که برای توصیف عمل پیوسته از زمان‌های استمراری استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

He is dancing while he is singing her favorite song.

او هم‌زمان با اینکه آهنگ موردعلاقه‌اش را می‌خواند، در حال رقصیدن است.

While she is driving to work, It is raining.

وقتی او به سمت محل کارش رانندگی می‌کنند، باران در حال باریدن است.

تصویر ماشینی که حین باران باریدن در حرکت است

نکته: وقتی عملی مجزا هم‌زمان با عملی پیوسته رخ می‌دهد،‌ می‌توانیم هم از When و هم از While استفاده کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

My father usually arrives home when I am sleeping.

My father usually arrives home while I am sleeping.

معمولا وقتی خواب هستم، پدرم به خانه می‌رسد.

(در مثال بالا، خوابیدن به خانه رسیدن عمل مجزایی است که هم‌زمان با عمل پیوسته خوابیدن رخ می‌هد و در واقع با آن تلاقی می‌کند.)

مروری بر گذشته استمراری

به طور کلی در زبان انگلیسی از «گذشته ساده» (Simple Past) برای توصیفی عملی در گذشته استفاده می‌شود که در زمان مشخصی شروع و تمام شده است. اما از گذشته استمراری برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که در بازه زمانی مشخصی در گذشته در تداوم بوده است. برای درک بهتر تمایز این دو زمان از یکدیگر به مثال‌های زیر توجه کنید.

I played guitar last night.

من دیشب گیتار زدم.

(در این مثال، از گذشته ساده استفاده شده است.)

***

I was playing guitar the whole night.

من کل شب در حال گیتار زدن بودم.

(در مثال بالا، از گذشته استمراری استفاده شده است.)

گذشته استمراری در زبان انگلیسی ساختار ساده‌ای دارد که از «فاعل انگلیسی» (Subject)، فعل کمکی was یا were و «verb + ing» ساخته شده است. ساختار Past Continuous در فرمول زیر خلاصه می‌شود.

Subject + was/were + base form of the verb + -ing

برای فاعل اول‌شخص مفرد (I) فاعل سوم‌شخص مفرد (he, she, it) از was و مابقی فاعل‌ها از were استفاده می‌کنیم. برای آشنایی با ساختار Past Continous به مثال‌های زیر توجه کنید.

I was studying hard for the exam last week.

من هفته پیش سخت مشغول مطالعه برای امتحان بودم.

We were watching a series all evening.

ما تمام بعدازظهر در حال تماشای یک سریال بودیم.

تصویر یک ساعت شنی

She was cooking dinner when I arrived at her house.

وقتی به خانه‌اش رسیدم، او در حال پختن شام بود.

While she was shopping, we were waiting for her at the cafe.

وقتی او مشغول خرید بود، ما در کافه در حال انتظار کشیدن برای او بودیم.

کاربرد When و While در گذشته استمراری

به طور کلی کاربردهای When و While در زمان گذشته استمراری در موارد زیر خلاصه می‌شوند که عبارت‌اند از:

  • برای بیان هم‌زمانی دو «عمل پیوسته» (Continuous Action) در گذشته استمراری از While استفاده می‌کنیم. کاربرد When برای اشاره به هم‌زمانی دو عمل پیوسته رایج نیست. عمل پیوسته به عملی می‌گویند که در بازه زمانی مشخصی ادامه‌دار است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

While I was reading a book, my cat was sleeping on the couch.

هم‌زمان با اینکه داشتم کتاب می‌خواندم، گربه‌‌ام روی کاناپه خواب بود.

The mother was making a sandwich while her kids were playing in the backyard.

وقتی مادر در حال درست کردن ساندویچ بود، بچه‌هایش مشغول بازی کردن در حیاط‌خلوت بودند.

While his parents were talking to him, he was texing to someone else on his phone.

هم‌زمان با اینکه پدر و مادرش با او صحبت می‌کردند، او با گوشی‌اش مشغول پیام دادن به شخص دیگری بود.

  • برای بیان هم‌زمانی دو عمل که یکی از آن‌ها پیوسته و دیگری مجزا بوده است، علاوه بر While، می‌توانیم از When نیز استفاده کنیم. عمل مجزا «Single Action» به عملی می‌گویند که در نقطه‌ای از زمان شروع می‌شود و پایان می‌پذیرد؛ به عبارتِ دیگر، ادامه‌دار نیست. به مثال‌ زیر توجه کنید.

She called me when I was watching a movie.

She called me while I was watching a movie.

وقتی مشغول تماشای فیلمی بودم، او با من تماس گرفت.

همان‌طور که در مثال بالا دیدیم،‌ برای توصیف عمل پیوسته از گذشته استمراری و از برای توصیف عمل مجزا از گذشته ساده استفاده می‌کنیم.

برای درک بهتر این کاربرد When و While به مثال‌های زیر توجه کنید.

While I was driving, you called me.

وقتی در حال رانندگی بودم، تو به من زنگ زدی.

Max fell down on the floor while he was taking a shower.

«مکس» وقتی داشت دوش می‌گرفت،‌ زمین خورد.

When I was reading that book, I fell asleep.

وقتی داشتم آن کتاب را می‌خواندم، خوابم برد.

تصویر مردی که روی مبلی نشسته است و مشغول مطالعه کتابی است

When she woke up, her son was packing his backpack.

وقتی او بیدار شد، پسرش در حال جمع‌ کردن کوله‌پشتی‌اش بود.

I was working when my boss arrived.

وقتی رئیسم رسید، من در حال کار کردن بودم.

نکته اول: وقتی دو عمل به طور هم‌زمان انجام می‌شوند و فاعل آن‌ها نیز یکی است، می‌توانیم برای اجتناب از تکرار، فاعل دوم را به همراه فعل کمکی آن حذف کنیم، مانند مثال زیر:

The kids were laughing together, while the kids were sitting in a cafe.

The kids were laughing together, while sitting in a cafe.

وقتی بچه‌ها در کافه نشسته‌ بودند، با هم می‌خندیدند.

اما وقتی عملی مجزا با عملی پیوسته هم‌زمان می‌شود و فاعل آن‌ها نیز یکی است، تنها می‌توانیم فاعل و فعل کمکی مربوط به عمل پیوسته را حذف کنیم، مانند مثال زیر:

When/While she was driving, she checked her phone.

When/While driving, she checked her phone.

وقتی او در حال رانندگی بود،‌ گوشی‌اش را چک کرد.

تصویر دفتری که روی میز مطالعه‌ای کنار پنجره قرار دارد

نکته دوم: استفاده از when برای بیان هم‌زمانی دو عمل پیوسته در گذشته رایج نیست. اما اگر بخواهیم بگوییم که در گذشته دو عمل مجزا در گذشته به طور هم‌زمان با هم (بلافاصله پس از یکدیگر) اتفاق افتاده‌اند از when همراه با گذشته ساده استفاده می‌کنیم.

When I heard the doorbell, I opened the door.

وقتی که صدای زنگ در را شنیدم، آن را باز کردم.

***

Jim shocked everyone at the office when he yelled at his boss.

وقتی «جیم» سر رئیس داد زد، همه را در اداره شوکه کرد.

جایگاه When و While در جملات گذشته استمراری

تا اینجای مطلب با کاربرد When و While در زمان‌های مختلف انگلیسی،‌ به خصوص در زمان گذشته استمراری آشنا شدیم. همان‌طور که اشاره کردیم، از When و ‌While برای وصل کردن دو جمله‌واره استفاده می‌کنیم. در این بخش از آموزش «مجله فرادرس» جایگاه قرار گرفتن When و While در جملات گذشته استمراری را به زبان ساده و همراه مثال‌های متعدد با هم بررسی خواهیم کرد.

به طور کلی، می‌توانیم When و While را در ابتدای جمله‌واره اول یا در وسط جمله (در ابتدای جمله‌واره دوم) قرار دهیم. اما اگر آن‌ها را در ابتدای جمله‌واره قرار دهیم، حتما باید بین دو جمله واره از «ویرگول انگلیسی» (‌Comma) استفاده کنیم. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

When I was listening to my favorite music, it started raining.

وقتی داشتم موسیقی موردعلاقه‌ام را گوش می‌کردم، باران شروع به باریدن کردن.

He was driving when he saw a deer in the middle of the road.

او حین رانندگی یک آهو را وسط جاده دید.

تصویر یک آهو که در حال عبور از جاده‌ای است

While Nicole was walking in the park, she was listening to the birds singing.

«نیکل» هم‌زمان که در پارک قدم می‌زد، به آواز پرندگان هم گوش می‌داد.

I was thinking about the future while I was exercising at the gym.

وقتی در باشگاه مشغول ورزش بودم، به آینده هم فکر می‌کردم.

نکته: وقتی یک عمل مجزا و یک عمل پیوسته هم‌زمان با هم اتفاق افتاده‌اند، تفاوتی نمی‌کند When را قبل از عمل پیوسته یا مجزا بیاوریم، مانند مثال زیر:

The police arrived when he was stealing.

When the police arrived, he was stealing.

حین اینکه او در حال دزدی بود، پلیس از راه رسید.

اما While را فقط می‌توان قبل از عمل پیوسته قرار داد، مانند مثال زیر:

The police arrived while he was stealing. (درست)

 While the police arrived, he was stealing. (نادرست)

سوالی کردن When و While در گذشته استمراری

جملات سوالی در زبان انگلیسی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

  • «جملات پرسشی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
  • « جملات با کلمات پرسشی» (Wh-Questions)

سوالاتی که پاسخ‌ آن‌ها با بله یا خیر باشد در دسته اول قرار می‌گیرند، درحالی‌که در دسته دوم شامل سوالی می‌شوند که دنبال اطلاعات بیشتری در پاسخ هستند و با بله یا خیر نمی‌توان آن‌ها را جواب داد. Yes/No Questions با کلمات پرسشی انگیسی مانند what و when و how شروع می‌شوند.

به‌طور کلی، جملاتی که با استفاده از When و While بهم متصل شده‌اند، «جملات مرکب انگلیسی» (Compound Sentences) هستند که از یک «جمله‌واره مستقل» (Independent Clause) و یک «جمله‌واره وابسته» (Dependent Clause) تشکیل شده‌اند. برای سوالی کردن این جملات، فقط جمله‌واره مستقل (جمله‌‌واره‌ای که فاقد When یا While است) را به شکل سوالی در می‌آوریم.

تصویر یک ساعت جیبی
  • برای ساختن Yes/No Questions، کافی است جای فاعل و فعل کمکی را در جمله‌واره مستقل جا‌به‌جا کنیم. در گذشته استمراری، جای فاعل جمله را با فعل کمکی was یا were عوض می‌کنیم:

We were drinking lemonade while we were watching the sunset at the beach.

ما حین تماشای غروب، مشغول نوشیدن لیموناد در ساحل بودیم.

***

Were we drinking lemonade while we were watching the sunset at the beach?

آیا ما حین تماشای غروب، مشغول نوشیدن لیموناد در ساحل بودیم؟

تصویر یک ساحل که خورشید در آن در حال غروب کردن است
  • برای ساختن Wh-Questions، علاوه بر عوض کردن جای فاعل و فعل کمکی was یا were در جمله‌واره مستقل، کلمه پرسشی انگلیسی را در ابتدای جمله قرار داده و قسمتی از جمله که دربرگیرنده سوال است را حذف می‌کنیم:

She was at the supermarket when her son called her.

وقتی پسرش به او زنگ زد، او در سوپرمارکت بود.

***

Where was she when her son called her?

وقتی پسرش به او زنگ زد، او کجا بود؟

مکالمه با When و While در گذشته استمراری

یکی از بهترین روش‌های یادگیری مباحث گرامری دیدن و به‌کار‌گیری نکات مربوط به آن در مکالمات روزمره است. در واقع،‌ زمانی این نکات برای ما جا می‌افتند که آن‌ها را به طور ملموس در موقعیت‌های واقعی ببینیم. در این بخش از مطلب، مکالمه‌ای ساده و روزمره برای شما ارائه شده است تا نکات مربوط به کاربرد When و While در گذشته استمراری برایتان بهتر جا بیفتد. همچنین ترجمه این مکالمه را در ادامه می‌توانید بخوانید.

Sarah: When I was walking at the park yesterday, I saw a very cute dog.

Mark: Really? What did it look like?

Sarah: It was a fluffy golden retriever. While I was watching it, it was running around with its owner.

Mark: That’s adorable! What did you do when you saw them playing?

Sarah: I couldn’t resist. I stopped and joined them while I was walking by. We had a lot of fun together.

Mark: That sounds like a great time! When did you leave the park?

Sarah: I stayed until sunset. While I was looking at the sky, I noticed how peaceful the park became as the day ended.

Mark: Great! What else did you do while you were at the park?

Sarah: I had a picnic with some friends. we shared stories and laughed a lot while we were eating strawberries and homemade sandwiches.

Mark: That sounds like a perfect day at the park.

ترجمه مکالمه

سارا: وقتی دیروز داشتم توی پارک قدم می‌زدم، یه سگ خیلی بانمک دیدم.

مارک: جدی؟ چه شکلی بود؟

سارا: یه سگ پشمالو از نژاد «گلدن رتریور» بود. در حال نگاه‌ کردنش که بودم، داشت با صاحب‌اش این‌وَروآن‌وَر می‌دوید.

مارک:‌ چه بامزه! وقتی اون‌ها رو حین بازی دیدی چی کار کردی؟

سارا: نتونستم جلو خودم رو بگیرم. وقتی داشتم از کنارشون رد می‌شدم، وایسادم و بهشون ملحق شدم. کلی با هم بهمون خوش گذشت.

مارک: به نظر می‌رسه خیلی خوش گذشته! چه موقع از پارک رفتی؟

سارا: تا غروب موندم. حین تماشای آسمان که بودم، متوجه شدم با پایان روز چه آرامشی پارک رو دربرمی‌گیره.

مارک: چه عالی! دیگه توی پارک چی کار کردی؟

سارا: با چندتا از دوستام پیک‌نیک رفتیم. حین خوردن توت‌فرنگی و ساندویچ‌های خونگی، برای هم داستان تعریف کردیم و کلی خندیدیم.

مارک: به نظر میاد روز فوق‌العاده‌ای رو در پارک داشتی.

سوالات رایج درباره کاربرد When و While

در این بخش به سوالات متداول درباره گرامر When و While پاسخ خواهیم داد.

کاربرد When و While در گذشته استمراری چیست؟

به طور خلاصه، When و While جزو حروف ربط وابسته هستند که دو جمله‌واره یا Clause را بهم متصل می‌کنند و ارتباط زمانی بین آن‌ها را مشخص می‌کنند. در گذشته استمراری برای بیان هم‌زمانی دو عمل پیوسته از While و برای اشاره به هم‌زمانی یک عمل مجزا با یک عمل پیوسته از هر دو آن‌ها استفاده می‌کنیم.

تفاوت When و While در گذشته استمراری چیست؟

به طور کلی، در زمان گذشته از While برای نشان دادن هم‌زمانی دو «عمل پیوسته» (Continuous Action) و از When برای نشان دادن هم‌زمانی دو «عمل مجزا» (Single Action) استفاده می‌کنیم. حال از آنجایی که عمل مجزا در مقطع مشخصی از زمان شروع می‌شود و پایان می‌پذیرد و ادامه‌دار نیست، برای توصیف آن از گذشته ساده استفاده می‌کنیم و در مقابل، برای توصیف عمل پیوسته از گذشته استمراری استفاده می‌کنیم. همچنین زمانی که عملی مجزا هم‌زمان با عملی پیوسته رخ دهد، می‌توانیم از هر دو آن‌ها استفاده کنیم.

آیا در گذشته استمراری می‌توان When و While را به جای هم به کار برد؟

بله. اگر یک عمل پیوسته در گذشته با یک عمل مجزا تلاقی پیدا کند، قبل از عمل پیوسته می‌توان هم از When و هم از While استفاده کرد، یعنی می‌توان فعل جمله را بعد از When و While در زمان گذشته استمراری صرف کرد. فقط توجه داشته باشید که While هرگز قبل از عمل مجزا قرار نمی‌گیرد.

تمرین گرامر When و While در گذشته استمراری

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «کاربرد When و While‌ در گذشته استمراری»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۵ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

  1. While I ____ for my final exams, the neighbors were having a loud party. (study)

2. She realized she had lost her wallet when she ____ at the mall. (shop)

3. The teacher noticed that some students ____ in the back of the classroom while she ____ the lesson. (talk/explain)

were talking /was explaining

4. While she ____ dinner, her husband ____ a documentary on TV. (cook, watch)

was cooking / was watching

5. While she ____ to work, a bird flew into her car through the open window. (drive)

6. While they ____ a movie, it started to rain.

7. What were you doing _______ the power went out?

8. She was studying for her exam _____ her roommate was listening to loud music.

9. She was reading a book ____ the rain began to pour.

10. What did you see out of the window ____ you were waiting at the bus stop?

11. Which of the following sentences is punctuated correctly using “when” in the past continuous tense? 

She was cooking dinner, when the phone rang.

She was cooking dinner, when, the phone rang.

She was cooking dinner when the phone rang.

She was, cooking dinner when the phone rang.

12. Choose the sentence with the correct punctuation using “when” in the past continuous tense.

When they were hiking in the mountains, they saw a rare bird.

When, they were hiking in the mountains, they saw a rare bird.

When they were hiking in the mountains, they saw, a rare bird.

When they were hiking in the mountains they saw a rare bird.

13. Select the sentence with the correct punctuation using “while” in the past continuous tense.

While he was singing, his friends were dancing.

He was singing while his friends were dancing.

While, he was singing, his friends were dancing.

14. While they ____ the house, a sudden rainstorm ____(paint/begin).

15. While I ____ for the test, my roommate ____ to music loudly in the next room. (study/listen)

was studying / was listening

تمرین دوم

جاهای خالی را با When یا While پر کنید.

Q1: What were you doing ____ I called you?

جواب

Answer: What were you doing when I called you?

Q2: ____ you were studying for the test, your friends were playing outside.

جواب

Answer: While you were studying for the test, your friends were playing outside.

Q3: They were having a picnic in the park ____ it started raining.

جواب

Answer: They were having a picnic in the park when it started raining.

Q4: She was playing her guitar ____ her friends were singing along.

جواب

Answer: She was playing her guitar while her friends were singing along.

Q5: She was writing her novel ____ her cat was sleeping on her lap.

جواب

Answer: She was writing her novel while her cat was sleeping on her lap.

Q6: She was attending a conference ____ her phone suddenly rang.

جواب

Answer: She was attending a conference when her phone suddenly rang.

Q7: ____ the mechanic was repairing the car, the customer was waiting in the lobby.

جواب

Answer: While the mechanic was repairing the car, the customer was waiting in the lobby.

Q8: She was painting a picture ____ her friend was playing the guitar.

جواب

Answer: She was painting a picture while her friend was playing the guitar.

Q9: She was gardening ____ her kids were playing in the yard.

جواب

Answer: She was gardening while her kids were playing in the yard.

Q10: She was dancing in the living room ____ suddenly her favorite song was played on the radio.

جواب

Answer: She was dancing in the living room when suddenly her favorite song was played on the radio.

جمع‌بندی

در این مقاله ابتدا با استفاده از مقایسه‌ای کلی، با نقش دستوری و کاربرد When و While در جملات انگلیسی در زمان‌های مختلف آشنا شدیم و آموختیم که از When و While حروف ربطی هستند که جملات مرکب می‌سازند و «جمله‌واره مستقل» (Dependant Clause) را به «جمله‌واره وابسته» (Independant Clause) متصل می‌کنند. همچنین ارتباط زمانی بین دو جمله‌واره را مشخص می‌کنند و به بیان هم‌زمانی آن‎‌ها می‌پردازند. سپس، پس از مروری بر کاربرد و ساختار زمان گذشته استمراری، کاربرد When و While را به طور مشخص در زمان گذشته استمراری بررسی کردیم.

همچنین یاد گرفتیم که در زمان گذشته استمراری نیز برای بیان هم‌زمانی دو عمل از When و While استفاده می‌کنیم، با این تفاوت که اگر این دو عمل هر دو پیوسته باشند از While و اگر یکی از آن‌ها پیوسته و دیگری مجزا باشد می‌توان از هر دو استفاده کرد. سپس جایگاه قرار گرفتن When و While در گذشته استمراری را مورد بررسی قرار داریم و آموختیم که اگر آن‌ها در ابتدای جمله مرکب قرار بگیرند، بین دو جمله‌واره حتما باید از ویرگول استفاده کنیم. در ادامه، پس از بررسی نحوه سوالی کردن When و While در گذشته استمراری، کاربرد آن‌ها را به طور ملموس در مکالمه‌ روزمره دیدیم. در انتهای مطلب نیز، تمرین‌های متنوعی برای شما فراهم کردیم تا به درک بهتر شما از این مبحث کمک کند.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

source

By