لینک کوتاه کپی شد
رییس امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه گفت: نظر رییس جمهوری این بود که سازمان برنامه و بودجه تغییر تقسیمات استانی در مورد دو استان تهران و کرمان را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.

source

By