ابراهیم فیاض پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی با حضور در برنامه به افق فلسطین گفت: شهید شدن خبرنگاران در غزه، مسئله ساده‌ای نیست، بسیاری از این‌ها فرهنگ شهادت‌طلبی ندارند، ولی در کف میدان، حاضر شدند و در راه رسالت رسانه‌ای خود شهید شدند.

امروز حتی کودکان هم در میدان دارند با رژیم صهیونیستی می‌جنگند که حاکی از خودآگاهی جهانی در مورد فلسطین است.

 

source

By