فروش سینمای ایران از ابتدای آذر تا ۲۴ این ماه به بیش از ۱۲۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رسید که جمعه ۲۴ آذر با فروش بیش از ۹ میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان، پرفروش‌ترین روز این ماه محسوب می‌شود. همچنین سه‌شنبه، ۲۱ آذر با ۲۶۳ هزار و ۱۱۰ نفر، پرمخاطب‌ترین روز هفته گذشته و این ماه بوده است.

گیشه ۳۵ میلیارد تومانی هفته سوم آذرماه

بر اساس این گزارش، در هفته گذشته به ترتیب، فیلم‌های «هتل» بیش از ۱۲ میلیارد و ۱۰۴ میلیون تومان، «ویلای ساحلی» بیش از ۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون تومان، «ورود و خروج ممنوع» بیش از ۳ میلیارد و ۳۱۶ میلیون تومان، «فسیل» بیش از دو میلیارد و ۵۸۷ میلیون تومان، «بچه زرنگ» بیش از دو میلیارد و ۳۶۴ میلیون تومان، «جوجه تیغی» بیش از یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان، «مسافری از گانورا» بیش از ۷۴۵ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان و «نارگیل۲» ۶۳۰ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان فروش داشتند.

گیشه ۳۵ میلیارد تومانی هفته سوم آذرماه

فیلم‌های «حدود ۸ صبح» بیش از ۵۳۳ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان، «گیج‌گاه» بیش از ۴۳۲ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان، «عامه‌پسند» با فروش ۳۹۳ میلیون و ۹۳۵ هزار تومان، «سلفی با رستم» با فروش بیش از ۳۷۸ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان، «ضد» با فروش ۳۳۹ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان، «شهر هرت» با فروش ۳۰۴ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان و «جنگل پرتقال» با فروش بیش از ۱۲۱ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان به ترتیب در رتبه نهم تا پانزدهم جدول فروش هفته گذشته جای گرفتند.

۲۲۰۵۷

source

By