لوئیز فیگو ، ستارۀ پیشین رئال‌مادرید و بارسلونا در بدو ورود هیچ صحبتی با خبرنگاران نداشت و تنها به چند کلمه اکتفا کرد: «حضورم در تهران به‌دلیل مسائل اقتصادی است، نه فوتبال.»

source

By