حزب الله لبنان امروز هم مواضع مختلفی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هدف قرار داد که شامل پایگاه‌های نظامی و تجمعات نظامیان صهیونیستی بود؛ در این حملات از موشک‌های برکان با سر جنگی سنگین استفاده شده است.

در بیانیه‌های حزب‌الله، از کشته شدن چندین نظامی رژیم اسرائیل سخن به میان آمده و البته شبکه ۱۴ دولتی رژیم صهیونیستی هم شلیک حدود ۱۰ موشک از جنوب لبنان به شهرک‌های مختلف صهیونیست‌نشین را تایید کرده است.

جنگنده‌های اسرائیلی هم امروز در ۱۴ نوبت به بخش‌های مختلف جنوب لبنان حمله کردند که در این حملات از بمب‌های ممنوعه فسفری نیز استفاده شده است.

 

source

By