مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایر باید روند مناسب خود را طی کند و هنوز قطعیتی در این زمینه وجود ندارد.

source

By