مرتضی نمدادی در جلسه شورای سالمندی که با حضور مسئولین شهرستان رودبار جنوب برگزارشد، گفت: از آنجا که تکریم واحترام به قشر سالمند ریشه در فرهنگ وآداب کهن این سرزمین دارد، لازم است تا تلاش شود که این سنت کهن وارزشمند در تند باد دگرگونی گسترده ساختار اجتماعی وفرهنگی، دستخوش تغیرات نشده واز جایگاه ارزشمند خود تنزل نکند.

وی افزود: از آنجا که در شرایط کنونی جمعیت سالمند در حال افزایش قابل توجهی است، مجموعه بهزیستی بنا به مسئولیت‌های ذاتی خود در این خصوص با تهیه و تدوین سند ملی سالمندی سعی در تلفیق مبنائی علمی با اصول اجرایی در این حوزه داشته است که توجه ومد نظر قرار دادن و اجرایی شدن مفاد این سند راهگشای بسیاری از تنگنا‌های موجود در حوزه سالمندان درحا ل و آینده خواهد بود.

جلگه معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری رودبار جنوب نیز در این جلسه گفت: رشد جمعیت به سوی سالمندی به ویژه در شهرستان رودبار جنوب باعث شده که مسئله رشد سالمندی به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد توجه همه مسئولین قرار گیرد.

وی بیان داشت: لازم است هر مجموعه اجرایی وبرنامه ریز در این حوزه، به طور ویژه و در قالب آخرین متد‌های علمی واجرایی ورود پیدا کند.

جلگه اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیت سالمندی گسترش ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی از ضروریات خدمت دهی موثر به این قشر است.

source

By