مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص موجودی فعلی صندوق ملی مسکن گفت: هم‌اکنون موجودی صندوق ملی مسکن و تخصیص‌های قطعی این صندوق معادل ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که در اختیار صندوق قرار دارد و می‌تواند در آینده به پروژه‌ها و تکمیل آنها اختصاص پیدا می‌کند.

وی  با بیان اینکه در صندوق ملی مسکن عملیات سه‌گانه ای را همزمان دنبال می‌کنیم که این عملیات یکی تکمیل واحدهای مسکن مهر در استان‌ها با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن است که منابع مربوط به صندوق در این واحدها صرف می‌شود تا مسکن‌های مهر نیمه کاره در مراکز استان‌ها به ثمر برسد، افزود: بخش دوم تکمیل مسکن مهر شهرهای جدید است که این مسیر با تحویل زمین از سمت شرکت مادر تخصصی و تأمین مالی توسط صندوق انجام می‌شود و عمده عملیات تکمیل واحدهای نیمه کاره ای که در سال گذشته و سال جاری انجام شده است، از طریق منابع صندوق بوده است.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: رقمی که از ابتدای امسال تاکنون به حوزه مسکن توسط صندوق ملی مسکن تخصیص یافته است، معادل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان، یک‌ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سهم شهرهای جدید و برای تکمیل واحدهای مسکونی آن بخش و یک‌ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل واحدهای مسکونی استان‌های کشور هزینه می‌شود.

اسماعیلی در خصوص ورود هزینه‌های مالیات بر خانه‌های خالی در صندوق ملی مسکن گفت: در خصوص شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی در سال ۱۴۰۲  حدود ۵۰ درصد از  تعهدات سازمان مالیات در  خصوص وصول مالیات به خزانه دولت واریز شده، اما هنوز هیچ هزینه  و یا مبلغی وارد صندوق ملی مسکن نشده است.

او بیان کرد:  باید تمامی هزینه‌های مالیات بر خانه‌های خالی و وصول جرائم بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به صندوق ملی مسکن واریز شود که هیچ یک از مبالغ واریز نشده است.

source

By