به گزارش صدای بورس، جلال روحی،درباره نقش فرهنگسازی برای سهامداری بلندمدت گفت: زمانی که بازار سرمایه قوام و ثبات لازم را داشته باشد سهامدار برای سهامداری بلندمدت ترغیب شده و انگیزه سرمایه‌گذاران نیز افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه همیشه با ریسک همراه است و نوسان جزو ذات این بازار است، اظهار داشت: به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود با تحقیق و مطالعه کافی و با نگاه بلندمدت وارد بازار سهام شوند.
روحی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های درست و دقیق را لازمه فرهنگسازی برای سهامداری بلندمدت ذکر کرد و گفت: برای ترغیب مردم برای سهامداری بلندمدت باید قوام لازم و ضروری را به بازار بخشیده و آن را به ثبات رساند.

تاثیر سیاستگذاری‌های کلان

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: سیاستگذاران کلان اقتصادی و نهادهای حاکمیتی با انجام برخی طرح‌ها و اقدامات می‌توانند نقش بسزایی در اعتمادسازی و فرهنگسازی بازار سرمایه در بلندمدت داشته باشند.
وی عنوان کرد: ابزارهای مالی جدید از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نوعی می‌توانند ضمن گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، نگرانی ناشی از نوسانات و آسیب‌های برخی اتفاقات را کاهش دهند.

منبع: سنا

source

By