سعید عقلی گفت: با برنامه‌ریزی‌ها و اقدام‌های انجام‌شده، از ابتدای امسال تا پایان آذرماه شاهد افزایش ۱۲ درصدی گازرسانی به نیروگاه‌ها بودیم.

وی با تأکید بر ضرورت مصرف گاز طبیعی توسط دیگر بخش‌ها به‌ویژه در فصل زمستان به‌منظور پایداری گازرسانی به نیروگاه‌ها افزود: این اقدام سبب کاهش مصرف سوخت مایع و به تبع آن آلودگی کمتر محیط زیستی می‌شود.

به گفته مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، مصرف گازوئیل و مازوت در نیروگاه‌های کشور در همین بازه زمانی نسبت به زمان مشابه پارسال به‌ترتیب ۲۴ و ۲۸ درصد کاهش یافته که به‌دلیل تزریق بیشتر گاز طبیعی به نیروگاه‌ها بوده است.

source

By