Wp Header Logo 48.png

در بازدید رئیس سازمان استاندارد از انبار متروکه گمرک تهران مقرر شد ۵۶ خودرو اروپایی رسوبی در این انبار، تا پایان بهمن به مزایده گذاشته شوند.

source