ماه: فوریه 2024

تاکید مقام بلندپایه استانداری کرمان بر استفاده از ظرفیت محصولات سنگین گروه بهمن

امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان در حاشیه بازدید از غرفه محصولات تجاری بهمن در نمایشگاه بین المللی خودروی کرمان با تاکید بر اینکه کرمان یک استان…