Wp Header Logo 376.png

مسعود پزشکیان، نهمین رییس جمهوری ایران شد. در این میان آنچه حائز اهمیت است، تحقق وعده و وعید های اوست. ناترازی بنزین همواره یکی از موضوعات اساسی در صحبت های پزشکیان بوده و وعده های متفاوتی از سوی مسعود پزشکیان و تیم مشاوره او ارائه شد. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: سیاسی
source