Wp Header Logo 333.png

با افزایش تقاضا برای بنزین، خودروسازان موظف شدند تا سی درصد از تولیدات خود را به خودروهای سی ان جی اختصاص دهند. با این حال، بسیاری از این خودروسازان نتوانستند یا نخواستند این تعهد را عملی کنند. – این کوتاهی در انجام تعهدات باعث شد تا ما با ناترازی در بنزین مواجه شویم. …
منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی
source