Wp Header Logo 273.png

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چهل و دومین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی در سازمان خصوصی سازی برگزار شد.

در این نشست موارد جدیدی از فهرست مولد سازی به تصویب رسید و اعضا با لغو مصوبه مازاد یک فقره ملک با بهره برداری شرکت ارتباطات و زیرساخت در تهران موافقت کردند.

همچنین در این نشست با قیمت و شرایط واگذاری یک فقره ملک با بهره برداری وزارت نیرو در اصفهان موافقت شد.

در ادامه این جلسه، یک فقره ملک با بهره برداری وزارت دادگستری در استان اصفهان، دو فقره ملک با بهره برداری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استان سمنان، دو فقره ملک با بهره برداری وزارت تعاون در استان سمنان، چهار فقره ملک با بهره برداری وزارت علوم در استان سمنان، یک فقره ملک با بهره برداری سازمان زندان‌ها و یک فقره ملک با بهره برداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان آذربایجان‌غربی مازاد اعلام شده و قیمت و شرایط واگذاری آن‌ها به تصویب رسید.

همچنین اعضا با لغو مجوز فروش دو فقره ملک با بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی در استان‌های زنجان و اصفهان موافقت کردند.

در بخش دیگری از این نشست، ۹ فقره ملک با بهره برداری وزارت آموزش و پرورش در استان سمنان مازاد اعلام شد و شرایط واگذاری آن‌ها به تصویب رسید. اعضا در این نشست، همچنین قیمت و شرایط واگذاری ۳ فقره ملک با بهره برداری وزارت آموزش و پرورش در استان قم را بررسی و به تصویب رساندند.

در ادامه این نشست، گزارش سازمان زندان‌ها در خصوص بسته‌های رونق استانی بررسی شد.

source