Wp Header Logo 317.png

سفرهای جاده ای برای بسیاری از خانواده ها یک سنت تابستانی است اما برخی از رانندگان آنقدر بر رسیدن به مقصد تمرکز می کنند که نیاز بدن خود را به خواب نادیده می گیرند. – به گزارش داشته باشند زیرا شب قبل از آن تا دیروقت بیدار می مانند و می خواهند برای سفر آماده شوند. به گفته آلاپات،
منبع خبر: پرسون
دسته بندی خبر: اجتماعی
source