Wp Header Logo 309.png

نخستین سامانه اسکوتر اشتراکی هوشمند در بوستان شهر در راستای کاهش سوخت های فسیلی و توسعه وسایل نقلیه پاک راه اندازی شد. – به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین سامانه اسکوتر اشتراکی هوشمند در بوستان شهر با حضور شهردار منطقه 12 و جمعی از مدیران افتتاح شد. وحیدرضا انارکی محمدی شهردار …
منبع خبر: حوادث پلاس
دسته بندی خبر: اقتصادی
source