Wp Header Logo 351.png

مسعود پزشکیان، نهمین رییس جمهوری ایران شد. در این میان آنچه حائز اهمیت است، تحقق وعده و وعیدهای اوست. ناترازی بنزین همواره یکی از موضوعات اساسی در صحبت های پزشکیان بوده و وعده های متفاوتی از سوی مسعود پزشکیان و تیم مشاوره او ارائه شد. – ، مسعود پزشکیان تاکنون در رابطه …
منبع خبر: تجارت نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی
source