Wp Header Logo 338.png

انتخاب رییس جمهور توانمند نه فقط از طریق انتخاب وزیر راه و شهری بلکه از طریق تعداد زیادی از شوراهای عالی مرتبط به حمل و نقل نیز در سیاستگذاری های این بخش نقش دارند. تین نیوز انتخاب رییس جمهور توانمند نه فقط از طریق انتخاب وزیر راه و شهری بلکه از طریق تعداد زیادی از شوراهای …
منبع خبر: ترابر نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی
source