Wp Header Logo 433.png

نماینده مردم اسدآباد در مجلس؛

صنعت ماشین: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واردات خودرو یکی از مطالبات مردم است و مسوولان باید برای اجرای آن برنامه‌ریزی کنند، گفت: باید مسیر مناسبی برای واردات خودروهایی که با شرایط اقتصادی مردم متناسب است، فراهم شود البته در این مسیر باید به حمایت از تولید داخل نیز توجه کرد.

به گزارش صنعت ماشین،

 اکبر رنجبرزاده درباره وضعیت بازار خودرو، گفت: در حال حاضر یکی از نیازهای اصلی مردم خودرو است و خانواده‌ها درگیر تامین خودروی موردنیاز خود، یعنی خودرویی باکیفیت و متناسب با شرایط اقتصادی فعلی، خود هستند. اگر این مقصود از مسیر تولیدکنندگان داخلی فراهم شود باید به سمت مسیر قانونی واردات خودرو رویم.

بستر واردات خودروهای اقتصادی فراهم شود

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با واردات خودرو، خودروسازان خود را به‌روزرسانی می‌کنند و رقابت بین تولیدات داخلی و واردات شکل می‌گیرد و خودروسازان ملزم به ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید می‌شوند و خودروی موردنظر مردم تامین خواهد شد. 

وی اضافه کرد: واردات خودرو یکی از مطالبات مردم است و مسوولان باید برای اجرای آن برنامه‌ریزی کنند، باید مسیر مناسبی برای واردات خودروهایی که با شرایط اقتصادی مردم متناسب است، فراهم شود. البته در این مسیر باید به حمایت از تولید داخل نیز توجه کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: با مدیریت صحیح و استفاده از توان نخبگان داخلی، کارخانه‌های خودروسازی باید خود را به‌روزرسانی کنند و انگیزه لازم برای تولید خودروی باکیفیت برای آنها ایجاد شود. با تحقق این مهم رضایت مشتریان جلب می‌شود. در واقع باید تا رسیدن به این نقطه دریچه واردات مدیریت شود.

source