Wp Header Logo 397.png

پس از ماجرای نایابی بنزین سوپر در جایگاه های سوخت بسیاری از خودروهای داخلی و خارجی با مشکل سوحت مواجه شده اند. این خودروها … اکونگار: پس از ماجرای نایابی بنزین سوپر در جایگاه های سوخت بسیاری از خودروهای داخلی و خارجی با مشکل سوحت مواجه شده اند. – این خودروها که باید از …
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی
source