Wp Header Logo 496.png

رئیس مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد؛

موانع شکل گیری بخش خصوصی نوین در اقتصاد دیجیتال

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در حوزه رفع تعارض و اقتصاد دیجیتال رقابت بخش خصوصی سنتی و بخش خصوصی نوین وجود دارد که این رقابت مانع شکل گیری بخش خصوصی نوین است و این بخش هنوز توسعه پیدا نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدامین آقامیری، امروز در مراسم رونمایی از سند معماری یکپارچه با بیان اینکه نظام حکمرانی داده کشور در حال اجرایی شدن است، گفت: حفظ امنیت یک مقوله سختی است که در این راستا باید هرچه زودتر نظام حکمرانی مدیریت شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: موضوع یکپارچه سازی فناوری اطلاعات و یکپارچه سازی داده‌ها بحث مهمی است و مبحث دیگری که در دولت سیزدهم مورد پیگیری قرار گرفته، ایجاد محیط امنی برای توسعه اقتصاد دیجیتال است.

آقامیری افزود: در دولت سیزدهم و در بخش امنیت سایبری کار‌های خوبی صورت گرفته است که در حوزه امینت اقتصادی، تسهیل کسب‌وکار و برطرف کردن گلوگاه و رفع تعارض بین دولت و تاثیر کسب وکار‌ها تا به امروز برنامه‌های جامعی با توجه به برنامه ریزی‌ها انجام گرفته است.

به گفته این مقام مسئول؛ با توجه به اهمین موضوع سایبری و امنیت در اقتصاد دیجیتال در حوزه پولی و بانکی و انرژی ۱۰۰‌ها حمله سایبری مهار شد و در ۵سال آینده، مهار حملات سایبری تشدید و تقویت خواهد شد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: در حوزه رفع تعارض و اقتصاد دیجیتال رقابت بخش سنتی و نوین باید به یکی از موانع جدی در تحقق برنامه‌های ارتقاء و توسعه اشاره کرد که قطعا گذر از بخش سنتی به نوین، بخش خصوصی هنوز توسعه پیدا نکرده است که این رقابت مانع شکل گیری بخش خصوصی نوین است و این بخش هنوز توسعه پیدا نکرده است.

source