Wp Header Logo 522.png

قیمت خودروهای مونتاژی از ابتدای روند معاملات امروز، غالباً نزولی است. اما قیمت برخی از خودروهای مونتاژی به رغم جوّ روانی ناشی از پیروزی مسعود پزشکیان، – قیمت خودروهای مونتاژی از ابتدای روند معاملات امروز، غالباً نزولی است. اما قیمت برخی از خودروهای مونتاژی به رغم جوّ …
منبع خبر: تجارت نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی
source