Wp Header Logo 646.png

در ادامه علیرضا قربانی‌نژاد، کارشناس و فعال صنعت خودرو به بیان نظرات خود می‌پردازد.

برنامه ‎های توسعه بنگاه‌های خودروسازی را چه میزان در پیشبرد اهداف کلان صنعت خودرو موثر می‌دانید؟

ممکن است روی کاغذ مسیری برای آینده خودروسازان پیش‌بینی شده باشد اما در عمل به‌نظر می‌رسد یا نقشه‌راهی وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد، اهتمام جدی برای اجرای آن وجود ندارد، بیشتر نگاه اداره دولتی این مجموعه‌هاست. خودروسازان به دلیل تقاضای بالای جامعه ناشی‌از ایرادات اساسی موجود در اقتصاد کلان به رشد تیراژ خودرو و افزایش کمیت توجه کرده و به بهبود کیفیت بی‌توجه هستند؛ این موضوع موجب شده است راندمان مورد نظر محقق نشود.

یکی از الزامات هر مجموعه تولیدی تامین سرمایه در گردش و نقدینگی است به طوری که اگر واحدهای صنعتی نتوانند نقدینگی موردنیاز خود را تامین کنند، نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهد، راهکار پیشنهادی شما برای تامین نقدینگی موردنیاز صنعت خودرو چیست؟

ازآنجاکه خودروسازان به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید و… نقدینگی ندارند، همیشه با کمک دولت یا تسهیلات بانکی سرپا هستند و ازآنجاکه کارمزد این تسهیلات بالاست و در برخی موارد شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند اقساط را به موقع بپردازند درنتیجه علاوه‌بر سود بانکی باید جریمه نیز بپردازند و روزبه‌روز بر تعهدات مالی آنها افزوده می‌شود.

تا زمانی که مشکل نقدینگی خودروسازان رفع نشود، بسیاری از مسائل این حوزه پابرجا می‌ماند، تمام این مشکلات به دور باطلی تبدیل شده است زیرا خودروسازان به دنبال افزایش تیراژ تولید هستند در نتیجه پرسنل را بیشتر کرده و به تبع هزینه‌های تولید رشد می‌یابد بنابراین نمی‌توانند به کیفیت توجهی کنند.

source