Wp Header Logo 719.png

وزیر صمت به تازگی از افزایش عرضه خودرو در کشور در آینده نزدیک و به میزانی خبر داده که خودروسازان برای فروش محصولات خود به مردم وام می دهند، وی همچین به مردم توصیه کرده خودرو را به قصد سرمایه گذاری نخرند چون متضرر می شوند. – به گزارش این کارشناس ادامه داد: موضوع دیگر این …
منبع خبر: اکونگار
دسته بندی خبر: اقتصادی
source