Wp Header Logo 773.png

در حالی که شواهد قطعی مبنی بر اینکه استفاده از تلفن همراه باعث انفجار در پمپ بنزین می شود وجود ندارد، اما خطرات دیگری وجود دارد که باید از آنها آگاه بود. – پمپ بنزین زنگ خوردن موبایل در پمپ بنزین صحبت با موبایل در پمپ بنزین: ریسک یا احتیاط؟ +ویدیو در حالی که شواهد قطعی مبنی …
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: فناوری
source