Wp Header Logo 753.png

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_علیرضا بابایی: ابتدای هفته جاری بانک مرکزی گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران تا پایان خرداد ماه را منتشر کرد، این گزارش برگرفته از آمار‌های خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است.

بر اساس گزارش منتشر شده، در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۹.۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه گذشته ۲۰.۶ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته خود ۱۴.۱ درصد افزایش داشته است.

در خرداد ماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معامالت ملکی شهر تهران ۸۵.۹ میلیون تومان بوده که به نسبت ماه گذشته ۱.۴ درصد افزایش داشته و همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۹.۷ درصد افزایش داشته است.

توقف رشد قیمت مسکن با افزایش ساخت در دولت سیزدهم/
توقف رشد قیمت مسکن با افزایش ساخت در طرح نهضت ملی مسکن
قیمت مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی خانوار‌های ایرانی در سالیان اخیر بوده به طوری که طبق گزارش مرکز آمار ۵۰ درصد از هزینه کل خانوار‌های پایتخت خرج مسکن می‌شود، به همین جهت یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم بخش مسکن بود.

از عواملی که به روی رشد قیمت مسکن تاثیر به خصوصی دارد می‌توان به ساخت و تولید آن اشاره کرد، با توجه به چنین موضوعی سید ابراهیم رئیسی یکی از وعد‌های انتخاباتی خود را ساخت چهارمیلیون مسکن اعلام کرد و از اولویت‌های خود می‌دانست.

ساخت چهارمیلیون مسکن تحت عنوان طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای شروع به کار دولت در تمامی استان‌ها کلید خورد به طوری که پس از گذشت سه سال با اعلام وزارت راه و شهرسازی دومیلیون ۵۶۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت و بهر‌برداری است که بدون شک تاثیر مثبتی در کاهش قیمت مسکن داشته است.

عدم ساخت مسکن در دولت قبل باعث شده بود که سالیان زیادی درصد تغییر قیمت هر متر مربع واحد مسکونی زیاد باشد و عملکرد دولت سیزدهم را هم تحت الشعاع قرار دهد به طوری که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مشابه سال قبل ۹۸.۷ درصد افزایش داشته.

اما پس از گذشت سه از عمر دولت شهید رئیسی و با افزایش ساخت مسکن و تحویل مسکن به متقاضیان این آمار در سال جدید به کلی تغییر پیدا کرد و شاهد یک کاهش چشم گیر در این زمینه بودیم. بر این اساس درصد تغییر قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران در خرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال گذشته خود تنها ۹.۷ دصد افزایش داشته که اصلا قابل مقایسه به سال ۱۴۰۲ نیست.

افزایش ۵.۵ درصدی قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران
با توجه به اینکه بانک مرکزی ماهانه گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران را منتشر می‌کند بر این اساس قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در پایان اسفند ماه سال گذشته ۸۱.۴ میلیون تومان اعلام شده که این قیمت در پایان خرداد ماه امسال به ۸۵.۹ میلیون تومان رسیده که حاکی از افزایش ۵.۵ درصدی قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون است.

 

توقف رشد قیمت مسکن با افزایش ساخت در دولت سیزدهم/

تغییر قیمت در شهر تهران بر اساس این نمودار از سال گذشته تا کنون افزایش محدودی را تجربه کرده و ثبات بیشتری در این بازار همراه بوده که نشان می‌دهد پس از یک دهه روند مثبت و کاهشی در این بازار حاکم شده که بخشی از آن تاثیرات طرح نهضت ملی مسکن بوده است. َ

source