Wp Header Logo 846.png

فاروقی در گفت‌وگو با آنا:

شرایط رفع تعهدات ارزی بازرگانان آسان‌تر شد

رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: گمرک آخرین حلقه از مبادلات تجاری است. از هر فعال اقتصادی درباره مشکلات واردات و صادرات بپرسید به مشکلی با گمرک اشاره نمی‌کند، اما در مسیر واردات و صادرات، بازرگانان با مشکلاتی از جمله ثبت سفارش، تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی و مقررات مختلف ناظر بر روند تجارت مواجه هستند.

محمد رضا فاروقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا برای شناخت رویکرد و مسائل مورد نیاز گمرک از نهمین رئیس جمهور ایران گفت: در حوزه گمرک به ذات امر مشکل خاصی وجود نداشته است. یعنی دستورات و بخشنامه‌های گمرک در راستای ایفاد وظایف قانونی خود برای تسهیل‌گری مبادلات تجاری بوده است.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: گمرک تمامی وظایف خود را انجام داده است و هم اکنون از هر فعال اقتصادی در خصوص مشکلات واردات و صادرات بپرسید به مشکلی با گمرک اشاره نمی‌کند، اما نکته حائز اهمیت اینجا است که گمرک آخرین حلقه از مبادلات تجاری است. در مسیر واردات و صادرات بازرگانان با مشکلات عدیده‌ای در دیگر زمینه‌ها از جمله ثبت سفارش و تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی و مقررات مختلف ناظر بر روند تجارت مواجه هستند.

فاروقی تاکید کرد: مشکلات حوزه ارز و مقررات تجارت بسیار مهم است که پس از تحلیف ریاست جمهوری باید به تفضیل به آنها پرداخت و اهمیت و راه حل هر کدام را جداگانه بیان و تبیین کرد.

شروط جدید گمرک برای بازرگانان

شرایط رفع تهعدات ارزی

به گزارش آنا، بر اساس اعلام گمرک از شنبه ۱۶ تیر هنگام ثبت اظهارنامه صادراتی در سامانه گمرک باید میزان رفع تعهد ارزی صادرات بیش از ۶۰ درصد و تفاضل مانده تعهدات سررسیدشده و سقف اعتباری صادرات، از ارزش اظهاری محموله جاری بیشتر باشد.

فاروقی درباره این خبر تاکید کرد: این قانون جدید را بایستی به نوعی تسهیلات در امر بازرگانی نامید. قبل از این بخشنامه اگر بازرگانی میزان تعهدات صدوری اش از ۶۰ درصد بیشتر می‌شد، کارت بازرگانی خود را از دست داده و کلیه فعالیت‌های وی تعلیق می‌شد. بدیهی است که با تعلیق کارت بازرگانی آن بازرگان توانایی انجام واردات به منظور رفع تعهد ارزی خود را نیز نداشت.

وی افزود: شایان ذکر است که برای رفع تعهد معوقه ارزی بازرگانان تمایل زیادی به واردات در قبال صادرات دارند، اما با تعلیق کامل این امکان از آنان سلب می‌شد. به همین دلیل گمرک با ایجاد امکانی جدید کارت بازرگانی را صرفا برای صادرات معلق کرده و بازرگانی که درگیر موضوع تعهدات ارزی معوق است همچنان امکان واردات کالا را دارد.

source